ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ต่อการแก้ปัญหาสังคมไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ต่อการแก้ปัญหาสังคมไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : บำรุง ศรีนวลปาน , ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน , วลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง , พัชรี สุเมโธกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บำรุง ศรีนวลปาน , ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน , วลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง , พัชรี สุเมโธกุล . (2560). การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ต่อการแก้ปัญหาสังคมไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บำรุง ศรีนวลปาน , ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน , วลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง , พัชรี สุเมโธกุล . 2560. "การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ต่อการแก้ปัญหาสังคมไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
บำรุง ศรีนวลปาน , ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน , วลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง , พัชรี สุเมโธกุล . "การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ต่อการแก้ปัญหาสังคมไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
บำรุง ศรีนวลปาน , ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน , วลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง , พัชรี สุเมโธกุล . การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ต่อการแก้ปัญหาสังคมไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2560.