ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศและตัวแบบเชิงภูมิศาสตร์สำหรับการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของป่าพรุควนเคร็ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศและตัวแบบเชิงภูมิศาสตร์สำหรับการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของป่าพรุควนเคร็ง
นักวิจัย : มนิต พลหลา , มโนรส บริรักษ์อราวินท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนิต พลหลา , มโนรส บริรักษ์อราวินท์ . (2554). ระบบสารสนเทศและตัวแบบเชิงภูมิศาสตร์สำหรับการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของป่าพรุควนเคร็ง.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
มนิต พลหลา , มโนรส บริรักษ์อราวินท์ . 2554. "ระบบสารสนเทศและตัวแบบเชิงภูมิศาสตร์สำหรับการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของป่าพรุควนเคร็ง".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา.
มนิต พลหลา , มโนรส บริรักษ์อราวินท์ . "ระบบสารสนเทศและตัวแบบเชิงภูมิศาสตร์สำหรับการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของป่าพรุควนเคร็ง."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
มนิต พลหลา , มโนรส บริรักษ์อราวินท์ . ระบบสารสนเทศและตัวแบบเชิงภูมิศาสตร์สำหรับการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของป่าพรุควนเคร็ง. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2554.