ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการตรวจสอบและวินิจฉัยการติดเชื้อร่วมกันของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 3 ชนิดในปลานิลและปลาทับทิมที่เลี้ยงในแม่น้ำตาปี จ.นครศรีธรรมราช ด้วยการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการตรวจสอบและวินิจฉัยการติดเชื้อร่วมกันของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 3 ชนิดในปลานิลและปลาทับทิมที่เลี้ยงในแม่น้ำตาปี จ.นครศรีธรรมราช ด้วยการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR
นักวิจัย : สุไหลหมาน หมาดโหยด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุไหลหมาน หมาดโหยด . (2561). การพัฒนาการตรวจสอบและวินิจฉัยการติดเชื้อร่วมกันของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 3 ชนิดในปลานิลและปลาทับทิมที่เลี้ยงในแม่น้ำตาปี จ.นครศรีธรรมราช ด้วยการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุไหลหมาน หมาดโหยด . 2561. "การพัฒนาการตรวจสอบและวินิจฉัยการติดเชื้อร่วมกันของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 3 ชนิดในปลานิลและปลาทับทิมที่เลี้ยงในแม่น้ำตาปี จ.นครศรีธรรมราช ด้วยการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุไหลหมาน หมาดโหยด . "การพัฒนาการตรวจสอบและวินิจฉัยการติดเชื้อร่วมกันของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 3 ชนิดในปลานิลและปลาทับทิมที่เลี้ยงในแม่น้ำตาปี จ.นครศรีธรรมราช ด้วยการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
สุไหลหมาน หมาดโหยด . การพัฒนาการตรวจสอบและวินิจฉัยการติดเชื้อร่วมกันของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 3 ชนิดในปลานิลและปลาทับทิมที่เลี้ยงในแม่น้ำตาปี จ.นครศรีธรรมราช ด้วยการพัฒนาเทคนิค Multiplex PCR. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.