ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางชีวภาพและพืชใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำป่าสาคูชุมชนบ้านกะโสม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพและพืชใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำป่าสาคูชุมชนบ้านกะโสม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
นักวิจัย : สิริรัตน์ ทองรอด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริรัตน์ ทองรอด . (2561). ความหลากหลายทางชีวภาพและพืชใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำป่าสาคูชุมชนบ้านกะโสม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สิริรัตน์ ทองรอด . 2561. "ความหลากหลายทางชีวภาพและพืชใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำป่าสาคูชุมชนบ้านกะโสม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สิริรัตน์ ทองรอด . "ความหลากหลายทางชีวภาพและพืชใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำป่าสาคูชุมชนบ้านกะโสม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
สิริรัตน์ ทองรอด . ความหลากหลายทางชีวภาพและพืชใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำป่าสาคูชุมชนบ้านกะโสม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.