ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของปาล์มสาคู

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของปาล์มสาคู
นักวิจัย : เปรมจิต รองสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เปรมจิต รองสวัสดิ์ . (2561). ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของปาล์มสาคู.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เปรมจิต รองสวัสดิ์ . 2561. "ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของปาล์มสาคู".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เปรมจิต รองสวัสดิ์ . "ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของปาล์มสาคู."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
เปรมจิต รองสวัสดิ์ . ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของปาล์มสาคู. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.