ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาชนิดและความชุกชุมของนกประจำถิ่น บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ น้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาชนิดและความชุกชุมของนกประจำถิ่น บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ น้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : เปรมจิต รองสวัสดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เปรมจิต รองสวัสดิ์ . (2555). ศึกษาชนิดและความชุกชุมของนกประจำถิ่น บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ น้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เปรมจิต รองสวัสดิ์ . 2555. "ศึกษาชนิดและความชุกชุมของนกประจำถิ่น บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ น้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เปรมจิต รองสวัสดิ์ . "ศึกษาชนิดและความชุกชุมของนกประจำถิ่น บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ น้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2555. Print.
เปรมจิต รองสวัสดิ์ . ศึกษาชนิดและความชุกชุมของนกประจำถิ่น บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ น้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช. ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2555.