ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมของคันทางเสริมแรงรองรับด้วยเสาเข็ม

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมของคันทางเสริมแรงรองรับด้วยเสาเข็ม
นักวิจัย : สมโพธิ อยู่ไว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2012.37
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของการเสริมแรงด้วยวัสดุเสริมแรงบริเวณหัวเสาเข็ม 2. เพื่อทำนายพฤติกรรมของการเสริมแรงด้วยวัสดุเสริมแรงบริเวณหัวเสาเข็ม 3. เพื่อศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการใช้วัสดุเสริมแรงในการเสริมแรงบริเวณหัวเสาเข็ม

บรรณานุกรม :
สมโพธิ อยู่ไว . (2555). พฤติกรรมของคันทางเสริมแรงรองรับด้วยเสาเข็ม.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สมโพธิ อยู่ไว . 2555. "พฤติกรรมของคันทางเสริมแรงรองรับด้วยเสาเข็ม".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สมโพธิ อยู่ไว . "พฤติกรรมของคันทางเสริมแรงรองรับด้วยเสาเข็ม."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2555. Print.
สมโพธิ อยู่ไว . พฤติกรรมของคันทางเสริมแรงรองรับด้วยเสาเข็ม. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2555.