ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบประสิทธิภาพของไอระเหยจากพืชในการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบประสิทธิภาพของไอระเหยจากพืชในการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์
นักวิจัย : พัชรินทร์ ครุฑเมือง , วีนา จูเปีย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรินทร์ ครุฑเมือง , วีนา จูเปีย . (2557). การทดสอบประสิทธิภาพของไอระเหยจากพืชในการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พัชรินทร์ ครุฑเมือง , วีนา จูเปีย . 2557. "การทดสอบประสิทธิภาพของไอระเหยจากพืชในการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พัชรินทร์ ครุฑเมือง , วีนา จูเปีย . "การทดสอบประสิทธิภาพของไอระเหยจากพืชในการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
พัชรินทร์ ครุฑเมือง , วีนา จูเปีย . การทดสอบประสิทธิภาพของไอระเหยจากพืชในการควบคุมโรคชอล์คบรูดในผึ้งพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.