ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากชนิด นิเวศวิทยา และเครื่องหมายพันธุกรรมสำหรับการระบุชนิดของเห็ดผึ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิด นิเวศวิทยา และเครื่องหมายพันธุกรรมสำหรับการระบุชนิดของเห็ดผึ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ยุวดี อินสำราญ , ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์ , สุทธิรา ขุมกระโทก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุวดี อินสำราญ , ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์ , สุทธิรา ขุมกระโทก . (2557). ความหลากชนิด นิเวศวิทยา และเครื่องหมายพันธุกรรมสำหรับการระบุชนิดของเห็ดผึ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ยุวดี อินสำราญ , ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์ , สุทธิรา ขุมกระโทก . 2557. "ความหลากชนิด นิเวศวิทยา และเครื่องหมายพันธุกรรมสำหรับการระบุชนิดของเห็ดผึ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ยุวดี อินสำราญ , ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์ , สุทธิรา ขุมกระโทก . "ความหลากชนิด นิเวศวิทยา และเครื่องหมายพันธุกรรมสำหรับการระบุชนิดของเห็ดผึ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ยุวดี อินสำราญ , ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์ , สุทธิรา ขุมกระโทก . ความหลากชนิด นิเวศวิทยา และเครื่องหมายพันธุกรรมสำหรับการระบุชนิดของเห็ดผึ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.