ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนจากการรุกล้ำของน้ำเค็ม ในพื้นที่ชลประทานเพชรบุรี

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนจากการรุกล้ำของน้ำเค็ม ในพื้นที่ชลประทานเพชรบุรี
นักวิจัย : วศัน สดศรี , บุษราภรณ์ ชูทับทิม , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วศัน สดศรี , บุษราภรณ์ ชูทับทิม , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์ . (2557). การเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนจากการรุกล้ำของน้ำเค็ม ในพื้นที่ชลประทานเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วศัน สดศรี , บุษราภรณ์ ชูทับทิม , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์ . 2557. "การเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนจากการรุกล้ำของน้ำเค็ม ในพื้นที่ชลประทานเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วศัน สดศรี , บุษราภรณ์ ชูทับทิม , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์ . "การเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนจากการรุกล้ำของน้ำเค็ม ในพื้นที่ชลประทานเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
วศัน สดศรี , บุษราภรณ์ ชูทับทิม , ประภาพรรณ ซื่อสัตย์ . การเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนจากการรุกล้ำของน้ำเค็ม ในพื้นที่ชลประทานเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.