ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ
นักวิจัย : วรรณา ชูฤทธิ์ , นคร กกแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2014.18
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณา ชูฤทธิ์ , นคร กกแก้ว . (2557). การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วรรณา ชูฤทธิ์ , นคร กกแก้ว . 2557. "การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วรรณา ชูฤทธิ์ , นคร กกแก้ว . "การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
วรรณา ชูฤทธิ์ , นคร กกแก้ว . การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.