ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประเมินคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบใช้ความร้อนต่ำโดยใช้วัสดุผิวทางเก่าเป็นส่วนผสมในมวลรวม

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประเมินคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบใช้ความร้อนต่ำโดยใช้วัสดุผิวทางเก่าเป็นส่วนผสมในมวลรวม
นักวิจัย : อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , นวพล พรหมจารีย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , นวพล พรหมจารีย์ . (2557). โครงการประเมินคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบใช้ความร้อนต่ำโดยใช้วัสดุผิวทางเก่าเป็นส่วนผสมในมวลรวม.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , นวพล พรหมจารีย์ . 2557. "โครงการประเมินคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบใช้ความร้อนต่ำโดยใช้วัสดุผิวทางเก่าเป็นส่วนผสมในมวลรวม".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , นวพล พรหมจารีย์ . "โครงการประเมินคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบใช้ความร้อนต่ำโดยใช้วัสดุผิวทางเก่าเป็นส่วนผสมในมวลรวม."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , นวพล พรหมจารีย์ . โครงการประเมินคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตแบบใช้ความร้อนต่ำโดยใช้วัสดุผิวทางเก่าเป็นส่วนผสมในมวลรวม. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.