ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบส่องสว่างด้วยหลอด LED จากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระยะที่ 2)

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบส่องสว่างด้วยหลอด LED จากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : เก้ากันยา สุดประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เก้ากันยา สุดประเสริฐ . (2557). การพัฒนาระบบส่องสว่างด้วยหลอด LED จากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระยะที่ 2).
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เก้ากันยา สุดประเสริฐ . 2557. "การพัฒนาระบบส่องสว่างด้วยหลอด LED จากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระยะที่ 2)".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เก้ากันยา สุดประเสริฐ . "การพัฒนาระบบส่องสว่างด้วยหลอด LED จากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระยะที่ 2)."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
เก้ากันยา สุดประเสริฐ . การพัฒนาระบบส่องสว่างด้วยหลอด LED จากพลังงานแสงอาทิตย์ (ระยะที่ 2). กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.