ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากย่านางเพื่อเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากย่านางเพื่อเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร , อรุณรัตน์ ฉวีราช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร , อรุณรัตน์ ฉวีราช . (2559). การใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากย่านางเพื่อเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร , อรุณรัตน์ ฉวีราช . 2559. "การใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากย่านางเพื่อเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร , อรุณรัตน์ ฉวีราช . "การใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากย่านางเพื่อเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2559. Print.
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร , อรุณรัตน์ ฉวีราช . การใช้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากย่านางเพื่อเพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2559.