ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต ในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกที่มีปัญหาดินเค็มของจังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต ในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกที่มีปัญหาดินเค็มของจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย : เดชาวุธ บุญลักษณ์ , สุพิชญ์พงศ์ ภูหวล , นางวิราวรรณ เหมันต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เดชาวุธ บุญลักษณ์ , สุพิชญ์พงศ์ ภูหวล , นางวิราวรรณ เหมันต์ . (2557). ความหลากหลายของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต ในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกที่มีปัญหาดินเค็มของจังหวัดกาฬสินธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เดชาวุธ บุญลักษณ์ , สุพิชญ์พงศ์ ภูหวล , นางวิราวรรณ เหมันต์ . 2557. "ความหลากหลายของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต ในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกที่มีปัญหาดินเค็มของจังหวัดกาฬสินธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เดชาวุธ บุญลักษณ์ , สุพิชญ์พงศ์ ภูหวล , นางวิราวรรณ เหมันต์ . "ความหลากหลายของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต ในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกที่มีปัญหาดินเค็มของจังหวัดกาฬสินธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
เดชาวุธ บุญลักษณ์ , สุพิชญ์พงศ์ ภูหวล , นางวิราวรรณ เหมันต์ . ความหลากหลายของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต ในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกที่มีปัญหาดินเค็มของจังหวัดกาฬสินธุ์. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.