ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไมโครเอนแคปซูเลชันเครื่องดื่มไซเดอร์จากผลมะนาวโห่โดยวิธีโฟมแเมท

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ไมโครเอนแคปซูเลชันเครื่องดื่มไซเดอร์จากผลมะนาวโห่โดยวิธีโฟมแเมท
นักวิจัย : กรรณิการ์ ห้วยแสน , นายชาญณรงค์ ชมนาวัง , สุภาพร พุ่มริ้ว , หนูเดือน สาระบุตร , จิระพันธ์ ห้วยแสน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ ห้วยแสน , นายชาญณรงค์ ชมนาวัง , สุภาพร พุ่มริ้ว , หนูเดือน สาระบุตร , จิระพันธ์ ห้วยแสน . (2558). ไมโครเอนแคปซูเลชันเครื่องดื่มไซเดอร์จากผลมะนาวโห่โดยวิธีโฟมแเมท.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
กรรณิการ์ ห้วยแสน , นายชาญณรงค์ ชมนาวัง , สุภาพร พุ่มริ้ว , หนูเดือน สาระบุตร , จิระพันธ์ ห้วยแสน . 2558. "ไมโครเอนแคปซูเลชันเครื่องดื่มไซเดอร์จากผลมะนาวโห่โดยวิธีโฟมแเมท".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
กรรณิการ์ ห้วยแสน , นายชาญณรงค์ ชมนาวัง , สุภาพร พุ่มริ้ว , หนูเดือน สาระบุตร , จิระพันธ์ ห้วยแสน . "ไมโครเอนแคปซูเลชันเครื่องดื่มไซเดอร์จากผลมะนาวโห่โดยวิธีโฟมแเมท."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
กรรณิการ์ ห้วยแสน , นายชาญณรงค์ ชมนาวัง , สุภาพร พุ่มริ้ว , หนูเดือน สาระบุตร , จิระพันธ์ ห้วยแสน . ไมโครเอนแคปซูเลชันเครื่องดื่มไซเดอร์จากผลมะนาวโห่โดยวิธีโฟมแเมท. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.