ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนของนาโนเคลย์และพอลิแล็กติกแอซิดแบบสเตริโอคอมเพล็กซ์สำหรับใช้เป็นพลาสติกชีวภาพสมรรถนะสูง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนของนาโนเคลย์และพอลิแล็กติกแอซิดแบบสเตริโอคอมเพล็กซ์สำหรับใช้เป็นพลาสติกชีวภาพสมรรถนะสูง
นักวิจัย : อรอนงค์ ชีระโรจน์ , ยอดธง ใบมาก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรอนงค์ ชีระโรจน์ , ยอดธง ใบมาก . (2558). การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนของนาโนเคลย์และพอลิแล็กติกแอซิดแบบสเตริโอคอมเพล็กซ์สำหรับใช้เป็นพลาสติกชีวภาพสมรรถนะสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อรอนงค์ ชีระโรจน์ , ยอดธง ใบมาก . 2558. "การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนของนาโนเคลย์และพอลิแล็กติกแอซิดแบบสเตริโอคอมเพล็กซ์สำหรับใช้เป็นพลาสติกชีวภาพสมรรถนะสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อรอนงค์ ชีระโรจน์ , ยอดธง ใบมาก . "การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนของนาโนเคลย์และพอลิแล็กติกแอซิดแบบสเตริโอคอมเพล็กซ์สำหรับใช้เป็นพลาสติกชีวภาพสมรรถนะสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
อรอนงค์ ชีระโรจน์ , ยอดธง ใบมาก . การเตรียมวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนของนาโนเคลย์และพอลิแล็กติกแอซิดแบบสเตริโอคอมเพล็กซ์สำหรับใช้เป็นพลาสติกชีวภาพสมรรถนะสูง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.