ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ของสารสกัดใบพญาวานรและสารสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยคาร์โบไฮเดรต

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ของสารสกัดใบพญาวานรและสารสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยคาร์โบไฮเดรต
นักวิจัย : ปวิตรา พูลบุตร , สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ , สมศักดิ์ นวลแก้ว , อธิกา จารุโชติกมล , เบญจมาศ วรสีหะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปวิตรา พูลบุตร , สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ , สมศักดิ์ นวลแก้ว , อธิกา จารุโชติกมล , เบญจมาศ วรสีหะ . (2558). ฤทธิ์ของสารสกัดใบพญาวานรและสารสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยคาร์โบไฮเดรต.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปวิตรา พูลบุตร , สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ , สมศักดิ์ นวลแก้ว , อธิกา จารุโชติกมล , เบญจมาศ วรสีหะ . 2558. "ฤทธิ์ของสารสกัดใบพญาวานรและสารสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยคาร์โบไฮเดรต".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปวิตรา พูลบุตร , สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ , สมศักดิ์ นวลแก้ว , อธิกา จารุโชติกมล , เบญจมาศ วรสีหะ . "ฤทธิ์ของสารสกัดใบพญาวานรและสารสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยคาร์โบไฮเดรต."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
ปวิตรา พูลบุตร , สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ , สมศักดิ์ นวลแก้ว , อธิกา จารุโชติกมล , เบญจมาศ วรสีหะ . ฤทธิ์ของสารสกัดใบพญาวานรและสารสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยคาร์โบไฮเดรต. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.