ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแกนนำ เรียนร่วมโดยใช้เทคนิคการจัดการรายกรณี

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแกนนำ เรียนร่วมโดยใช้เทคนิคการจัดการรายกรณี
นักวิจัย : ประภัสสร ปรีเอี่ยม , สอน โฮมแพน , มนูญ เพชรมีแก้ว , ธรรมนูญ รวีผ่อง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภัสสร ปรีเอี่ยม , สอน โฮมแพน , มนูญ เพชรมีแก้ว , ธรรมนูญ รวีผ่อง . (2558). การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแกนนำ เรียนร่วมโดยใช้เทคนิคการจัดการรายกรณี.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ประภัสสร ปรีเอี่ยม , สอน โฮมแพน , มนูญ เพชรมีแก้ว , ธรรมนูญ รวีผ่อง . 2558. "การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแกนนำ เรียนร่วมโดยใช้เทคนิคการจัดการรายกรณี".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ประภัสสร ปรีเอี่ยม , สอน โฮมแพน , มนูญ เพชรมีแก้ว , ธรรมนูญ รวีผ่อง . "การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแกนนำ เรียนร่วมโดยใช้เทคนิคการจัดการรายกรณี."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
ประภัสสร ปรีเอี่ยม , สอน โฮมแพน , มนูญ เพชรมีแก้ว , ธรรมนูญ รวีผ่อง . การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแกนนำ เรียนร่วมโดยใช้เทคนิคการจัดการรายกรณี. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.