ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง(Calotes versicolor) ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง(Calotes versicolor) ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง
นักวิจัย : วีระชัย สายจันทา , วีระ ทองเนตร , ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระชัย สายจันทา , วีระ ทองเนตร , ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ . (2559). สัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง(Calotes versicolor) ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วีระชัย สายจันทา , วีระ ทองเนตร , ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ . 2559. "สัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง(Calotes versicolor) ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วีระชัย สายจันทา , วีระ ทองเนตร , ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ . "สัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง(Calotes versicolor) ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2559. Print.
วีระชัย สายจันทา , วีระ ทองเนตร , ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ . สัณฐานวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง(Calotes versicolor) ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2559.