ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากชนิดและเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการระบุชนิดแมลงวันผลไม้ในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิดและเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการระบุชนิดแมลงวันผลไม้ในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
นักวิจัย : ไพโรจน์ ประมวล , สุทธิรา ขุมกระโทก , คมกริช วงศ์ภาคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ ประมวล , สุทธิรา ขุมกระโทก , คมกริช วงศ์ภาคำ . (2558). ความหลากชนิดและเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการระบุชนิดแมลงวันผลไม้ในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ไพโรจน์ ประมวล , สุทธิรา ขุมกระโทก , คมกริช วงศ์ภาคำ . 2558. "ความหลากชนิดและเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการระบุชนิดแมลงวันผลไม้ในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ไพโรจน์ ประมวล , สุทธิรา ขุมกระโทก , คมกริช วงศ์ภาคำ . "ความหลากชนิดและเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการระบุชนิดแมลงวันผลไม้ในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
ไพโรจน์ ประมวล , สุทธิรา ขุมกระโทก , คมกริช วงศ์ภาคำ . ความหลากชนิดและเครื่องหมายพันธุกรรมดีเอ็นเอบาร์โค้ดสำหรับการระบุชนิดแมลงวันผลไม้ในพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.