ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดัชนีและแนวโน้มของฝนและอุณหภูมิที่ผิดปกติในประเทศไทย

หน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ดัชนีและแนวโน้มของฝนและอุณหภูมิที่ผิดปกติในประเทศไทย
นักวิจัย : นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์
คำค้น : กรมอุตุนิยมวิทยา , พยากรณ์อากาศ , ภูมิอากาศ , อุณหภูมิ
หน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://www.tmd.go.th/info/sec_listpublication04_n.html
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หตุการณ์ผิดปกติทางภูมิอากาศมีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบ และความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมาก ดังนั้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผันแปร และแนวโน้มของลักษณะอากาศหรือเหตุการณ์ผิดปกติ ทางภูมิอากาศจึงได้รับความสนใจมากขึ้นในระยะสองสามปีที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทยการวิเคราะห์แนวโน้ม ของข้อมูลที่สูงหรือต่ำมากผิดปกติในครั้งนี้จะสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาติดตาม และตรวจสอบการผันแปรและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในระเทศไทย โดยการวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้ข้อมูลปริมาณฝน อุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุดรายวันในช่วง 40 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2504 - 2543 (ค.ศ. 1961 - 2000) จากสถานีตรวจอากาศผิวพื้นจำนวน 46 สถานี ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพเหมาะสม สำหรับการวิเคราะห์จากผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าแนวโน้มของ ดัชนีชี้วัดอุณหภูมิส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยวันอากาศอุ่น (warm days) คืนอากาศอุ่น (warm nights) วันอากาศร้อน (hot days) และคืนอากาศร้อน (hot nights) มีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่วันอากาศเย็น (cool days) คืนอากาศเย็น (cool nights) วันอากาศหนาว (cold days) และคืนอากาศหนาว (cold nights) มีแนวโน้มลดลง สำหรับแนวโน้มของดัชนีชี้วัดสภาวะฝนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ โดยปริมาณฝนรายปี จำนวนวันที่มีฝน ความถี่ที่มีฝนมากผิดปกติ และความแรงฝนส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง ขณะที่สัดส่วนฝนมีแนวโน้มสูงขึ้นเกือบทุกสถานี

บรรณานุกรม :
นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ . (2554). ดัชนีและแนวโน้มของฝนและอุณหภูมิที่ผิดปกติในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ . 2554. "ดัชนีและแนวโน้มของฝนและอุณหภูมิที่ผิดปกติในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ . "ดัชนีและแนวโน้มของฝนและอุณหภูมิที่ผิดปกติในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554. Print.
นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์ . ดัชนีและแนวโน้มของฝนและอุณหภูมิที่ผิดปกติในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา; 2554.