ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย ค.ศ. 2000

หน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย ค.ศ. 2000
นักวิจัย : จิราภรณ์ จุธากรณ์ , พิศ คงบริรักษ์ , ชุติมา คตสุก
คำค้น : กรมอุตุนิยมวิทยา , พยากรณ์อากาศ , ภูมิอากาศ
หน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : https://www.tmd.go.th/info/sec_listpublication02_n.html
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกได้มีการศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิ ปริมาณฝน ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละป ีมีความผันแปรแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณของภูมิภาค เนื่องจากลักษณะการผันแปรของอากาศในบรรยากาศ เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนทางฟิสิกส์ ผลการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 - 2000 พบว่าลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น บริเวณซีกโลกเหนือ จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงขึ้น มากกว่าทางซีกโลกใต้เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพื้นแผ่นดิน ส่วนซีกโลกใต้เป็นพื้นน้ำ สำหรับปริมาณฝนของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น ในซีกโลกเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นแผ่นดินปริมาณฝนเปลี่ยนแปลง ในทางเพิ่มขึ้นแต่ก็น้อยกว่าทางซีกโลกใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลง ของฝนมากเมื่อเทียบกับค่าปกติ (ค.ศ. 1961 - 1990) และในปี ค.ศ. 2000 เป็นปีที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ

บรรณานุกรม :
จิราภรณ์ จุธากรณ์ , พิศ คงบริรักษ์ , ชุติมา คตสุก . (2554). การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย ค.ศ. 2000.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
จิราภรณ์ จุธากรณ์ , พิศ คงบริรักษ์ , ชุติมา คตสุก . 2554. "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย ค.ศ. 2000".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
จิราภรณ์ จุธากรณ์ , พิศ คงบริรักษ์ , ชุติมา คตสุก . "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย ค.ศ. 2000."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2554. Print.
จิราภรณ์ จุธากรณ์ , พิศ คงบริรักษ์ , ชุติมา คตสุก . การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย ค.ศ. 2000. กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา; 2554.