ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวโน้มดัชนีที่เป็นที่สุดของอุณหภูมิและปริมาณฝนรายวันของประเทศไทย

หน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวโน้มดัชนีที่เป็นที่สุดของอุณหภูมิและปริมาณฝนรายวันของประเทศไทย
นักวิจัย : กรมอุตุนิยมวิทยา
คำค้น : ปริมาณฝน , อุณหภูมิ , พยากรณ์อากาศ
หน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : https://www.tmd.go.th/info/Rclimdex_yuwadee%202555.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้ต้องการหาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของดัชนีทางภูมิอากาศ 22 ชนิด ซึ่งเป็นดัชนีเกี่ยวกับสภาวะอุณหภูมิและฝนที่เป็นที่สุด โดยใช้ข้อมูล 2 ชุดคือ (1) ข้อมูลในอดีตรายวันที่ได้จากการตรวจวัดตั้งแต่ดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2494 2553 จำนวน 47 สถานี และ (2) ข้อมูลในอนาคตที่ได้จากการคาดการณ์โดยแบบจำลองภูมิอากาศที่ชื่อว่า PRECIS จำนวน 120 สถานี แล้ววิเคราะห์ค่าดัชนีโดยใช้ชุดคำสั่ง RClimdex 1.0 หาแนวโน้มอุณหภูมิและปริมาณฝนรายวันที่เป็นที่สุด ผลการศึกษาพบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่เป็นที่สุดของอุณหภูมิรายวันจากข้อมูลใน อดีตและจากข้อมูลคาดการณ์ส่วนมากเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ สถานีส่วนใหญ่มีแนวโน้มการ เปลี่ยนแปลงลดลงสําหรับดัชนีที่เกี่ยวข้องกับอากาศเย็น ได้แก่ ความถี่ของคืนอากาศเย็น (Cool Nights) และความถี่ของวันอากาศเย็น (Cool days) และพบว่าสถานีส่วนใหญ่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น สําหรับดัชนีที่เกี่ยวข้องกับอากาศอุ่น ได้แก่ ความถี่ของวันอากาศอุ่น (Warm days) ความถี่ของวันที่มี อากาศร้อน (Summer days) ความถี่ของคืนอากาศอุ่น (Warm Nights) และความถี่ของคืนอากาศร้อน (Tropical Nights) นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงอากาศเย็น (Cold spell duration indicator) และความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวัน (Diurnal temperature) มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงลดลง และสําหรับ ช่วงอากาศอุ่น (Warm spell duration indicator) มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับดัชนีอุณหภูมิต่ำที่สุดในแต?ละเดือน (Min Tmin) และ อุณหภูมิสูงที่สุดในแต?ละเดือน (Max Tmax)

บรรณานุกรม :
กรมอุตุนิยมวิทยา . (2553). แนวโน้มดัชนีที่เป็นที่สุดของอุณหภูมิและปริมาณฝนรายวันของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
กรมอุตุนิยมวิทยา . 2553. "แนวโน้มดัชนีที่เป็นที่สุดของอุณหภูมิและปริมาณฝนรายวันของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
กรมอุตุนิยมวิทยา . "แนวโน้มดัชนีที่เป็นที่สุดของอุณหภูมิและปริมาณฝนรายวันของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2553. Print.
กรมอุตุนิยมวิทยา . แนวโน้มดัชนีที่เป็นที่สุดของอุณหภูมิและปริมาณฝนรายวันของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา; 2553.