ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความคงทนของวัสดุงานทางที่ปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมด้วยซีเมนต์

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความคงทนของวัสดุงานทางที่ปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมด้วยซีเมนต์
นักวิจัย : กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ . (2552). การศึกษาความคงทนของวัสดุงานทางที่ปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมด้วยซีเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ . 2552. "การศึกษาความคงทนของวัสดุงานทางที่ปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมด้วยซีเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ . "การศึกษาความคงทนของวัสดุงานทางที่ปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมด้วยซีเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2552. Print.
กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ . การศึกษาความคงทนของวัสดุงานทางที่ปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมด้วยซีเมนต์. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2552.