ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยางที่เหมาะสม

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยางที่เหมาะสม
นักวิจัย : นวพล พรหมจารีย์ , ธันวิน สวัสดิศานต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวพล พรหมจารีย์ , ธันวิน สวัสดิศานต์ . (2554). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยางที่เหมาะสม.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
นวพล พรหมจารีย์ , ธันวิน สวัสดิศานต์ . 2554. "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยางที่เหมาะสม".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
นวพล พรหมจารีย์ , ธันวิน สวัสดิศานต์ . "โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยางที่เหมาะสม."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2554. Print.
นวพล พรหมจารีย์ , ธันวิน สวัสดิศานต์ . โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการประเมินความแข็งแรงของถนนลาดยางที่เหมาะสม. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2554.