ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ
นักวิจัย : จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ . (2554). โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ . 2554. "โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ . "โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2554. Print.
จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ . โครงการติดตามพฤติกรรมของโครงสร้างทางธรณีเทคนิคในระยะยาวเพื่อการปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2554.