ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยการใช้วัสดุใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มค่าความมั่นคงของคันทางและความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยการใช้วัสดุใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มค่าความมั่นคงของคันทางและความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่
นักวิจัย : เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ . (2554). โครงการวิจัยการใช้วัสดุใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มค่าความมั่นคงของคันทางและความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ . 2554. "โครงการวิจัยการใช้วัสดุใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มค่าความมั่นคงของคันทางและความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ . "โครงการวิจัยการใช้วัสดุใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มค่าความมั่นคงของคันทางและความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2554. Print.
เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ . โครงการวิจัยการใช้วัสดุใยสังเคราะห์เพื่อเพิ่มค่าความมั่นคงของคันทางและความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2554.