ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.314 การศึกษาอุณหภูมิของผิวจราจรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพค่าความฝืดผิวจราจรในการเบรกเพื่อหยุดรถ

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.314 การศึกษาอุณหภูมิของผิวจราจรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพค่าความฝืดผิวจราจรในการเบรกเพื่อหยุดรถ
นักวิจัย : ภัทรพล สีดอกบวบ , นวพล พรหมจารีย์ , สุรนนท์ เยื้อยงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทรพล สีดอกบวบ , นวพล พรหมจารีย์ , สุรนนท์ เยื้อยงค์ . (2561). รายงานฉบับที่ วพ.314 การศึกษาอุณหภูมิของผิวจราจรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพค่าความฝืดผิวจราจรในการเบรกเพื่อหยุดรถ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ภัทรพล สีดอกบวบ , นวพล พรหมจารีย์ , สุรนนท์ เยื้อยงค์ . 2561. "รายงานฉบับที่ วพ.314 การศึกษาอุณหภูมิของผิวจราจรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพค่าความฝืดผิวจราจรในการเบรกเพื่อหยุดรถ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ภัทรพล สีดอกบวบ , นวพล พรหมจารีย์ , สุรนนท์ เยื้อยงค์ . "รายงานฉบับที่ วพ.314 การศึกษาอุณหภูมิของผิวจราจรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพค่าความฝืดผิวจราจรในการเบรกเพื่อหยุดรถ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2561. Print.
ภัทรพล สีดอกบวบ , นวพล พรหมจารีย์ , สุรนนท์ เยื้อยงค์ . รายงานฉบับที่ วพ.314 การศึกษาอุณหภูมิของผิวจราจรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพค่าความฝืดผิวจราจรในการเบรกเพื่อหยุดรถ. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2561.