ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.295 การประเมินค่า IRI เพื่อการวางแผนบำรุงทาง

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.295 การประเมินค่า IRI เพื่อการวางแผนบำรุงทาง
นักวิจัย : นวพล พรหมจารีย์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวพล พรหมจารีย์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ . (2555). รายงานฉบับที่ วพ.295 การประเมินค่า IRI เพื่อการวางแผนบำรุงทาง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
นวพล พรหมจารีย์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ . 2555. "รายงานฉบับที่ วพ.295 การประเมินค่า IRI เพื่อการวางแผนบำรุงทาง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
นวพล พรหมจารีย์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ . "รายงานฉบับที่ วพ.295 การประเมินค่า IRI เพื่อการวางแผนบำรุงทาง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2555. Print.
นวพล พรหมจารีย์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ . รายงานฉบับที่ วพ.295 การประเมินค่า IRI เพื่อการวางแผนบำรุงทาง. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2555.