ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.294 ความคงทนของวัสดุผสมซีเมนต์เพื่อการนำมาใช้เป็นพื้นทาง

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.294 ความคงทนของวัสดุผสมซีเมนต์เพื่อการนำมาใช้เป็นพื้นทาง
นักวิจัย : จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , วสันต์ ปั้นสังข์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กรมทางหลวงได้มีการนำเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพวัสดุงานทางด้วยซีเมนต์ มาใช้เป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างชั้นพื้นทาง (Base Course) เป็นหลัก และในปัจจุบันได้เริ่มนำวัสดุชั้นผิวทางและพื้นทางเดิมกลับมาใช้โดยการผสมซีเมนต์เพิ่ม หรือที่เรียกว่า Recycled Material เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนวัสดุและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการทลายภูเขาหิน และการขนส่ง อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างทางโดยใช้วัสดุปรับปรุงคุณภาพโดยการผสมซีเมนต์ในบางสายทางพบว่า เกิดการแตกร้าวของผิวทางเมื่อเปิดการจราจรได้ไม่นาน และเมื่อเวลาผ่านไป ความเสียหาย มีความรุนแรงสูงขึ้น เช่น การแตกร้าวแบบแผ่น (Block Cracks) ทำให้ผิวทางเกิดความไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นต้น โดยสาเหตุของการแตกร้าวของผิวทางที่ใช้วัสดุปรับปรุงด้วยซีเมนต์เป็นพื้นทางและรองพื้นทาง ได้แก่ ปริมาณซีเมนต์ที่ไม่เหมาะสม การควบคุมคุณภาพขณะก่อสร้าง รวมทั้งการออกแบบโครงสร้างทางสำหรับดินซีเมนต์ เป็นต้น การวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาปริมาณซีเมนต์ที่เหมาะสมในการใช้ปรับปรุงวัสดุชั้นพื้นทางในด้านกำลังรับน้ำหนักบรรทุก รวมทั้งความคงทนของวัสดุเมื่อถนนเปิดใช้งานและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราส่วนของปริมาณซีเมนต์ต่อกำลังวัสดุ และความคงทนของวัสดุ สำหรับวัสดุงานทางต่างๆ ซึ่งใช้ในการก่อสร้างชั้นพื้นทางในประเทศไทย การทดสอบความคงทนด้วยวิธี Wetting and Drying Test เมื่อนำมาสร้างความสัมพันธ์กับค่ากำลังรับแรงอัด สามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกำหนดปริมาณซีเมนต์ที่เหมาะสมในการออกแบบส่วนผสมของดินซีเมนต์โดยให้กำลังรับน้ำหนักที่เพียงพอและทนทานต่อสภาวะการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกวัสดุที่เหมาะสมได้อีกด้วย และการเพิ่มปริมาณซีเมนต์เพียงเล็กน้อยในก้อนตัวอย่าง (ประมาณ 1-2%) สามารถลดความเสียหายที่เกิดจากการเกิดร่องล้อได้เป็นอย่างมาก โดยผลจากการทดสอบ Wheel Track แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยสามารถสรุปได้ว่า ในการออกแบบโครงสร้างพื้นทางผู้ออกแบบสามารถลดปริมาณซีเมนต์ให้น้อยลงได้ โดยควบคุมกำลังรับแรงอัดและความคงทนของวัสดุให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม และผลของการทดสอบความคงทนด้วยวิธีการ Slake Durability Test เป็นการทดสอบความคงทนของวัสดุที่มีความรวดเร็วมากกว่าการทดสอบ Wetting and Drying Test โดยผลการทดสอบทำให้เห็นถึงแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่อาจสร้างขึ้นมาได้

บรรณานุกรม :
จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , วสันต์ ปั้นสังข์ . (2554). รายงานฉบับที่ วพ.294 ความคงทนของวัสดุผสมซีเมนต์เพื่อการนำมาใช้เป็นพื้นทาง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , วสันต์ ปั้นสังข์ . 2554. "รายงานฉบับที่ วพ.294 ความคงทนของวัสดุผสมซีเมนต์เพื่อการนำมาใช้เป็นพื้นทาง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , วสันต์ ปั้นสังข์ . "รายงานฉบับที่ วพ.294 ความคงทนของวัสดุผสมซีเมนต์เพื่อการนำมาใช้เป็นพื้นทาง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2554. Print.
จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง , วสันต์ ปั้นสังข์ . รายงานฉบับที่ วพ.294 ความคงทนของวัสดุผสมซีเมนต์เพื่อการนำมาใช้เป็นพื้นทาง. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2554.