ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.293 การวิเคราะห์แหล่งวัสดุงานทางในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และชัยนาท โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.293 การวิเคราะห์แหล่งวัสดุงานทางในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และชัยนาท โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
นักวิจัย : จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . (2554). รายงานฉบับที่ วพ.293 การวิเคราะห์แหล่งวัสดุงานทางในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และชัยนาท โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . 2554. "รายงานฉบับที่ วพ.293 การวิเคราะห์แหล่งวัสดุงานทางในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และชัยนาท โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . "รายงานฉบับที่ วพ.293 การวิเคราะห์แหล่งวัสดุงานทางในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และชัยนาท โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2554. Print.
จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . รายงานฉบับที่ วพ.293 การวิเคราะห์แหล่งวัสดุงานทางในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และชัยนาท โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2554.