ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.290 คุณสมบัติและพฤติกรรมในการใช้งานของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Porous Asphalt และ Stone Mastic Asphalt

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.290 คุณสมบัติและพฤติกรรมในการใช้งานของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Porous Asphalt และ Stone Mastic Asphalt
นักวิจัย : ธันวิน สวัสดิศานต์ , นวพล พรหมจารีย์ , ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธันวิน สวัสดิศานต์ , นวพล พรหมจารีย์ , ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์ . (2553). รายงานฉบับที่ วพ.290 คุณสมบัติและพฤติกรรมในการใช้งานของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Porous Asphalt และ Stone Mastic Asphalt.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , นวพล พรหมจารีย์ , ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์ . 2553. "รายงานฉบับที่ วพ.290 คุณสมบัติและพฤติกรรมในการใช้งานของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Porous Asphalt และ Stone Mastic Asphalt".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , นวพล พรหมจารีย์ , ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์ . "รายงานฉบับที่ วพ.290 คุณสมบัติและพฤติกรรมในการใช้งานของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Porous Asphalt และ Stone Mastic Asphalt."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2553. Print.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , นวพล พรหมจารีย์ , ต่อศักดิ์ ประเสริฐสังข์ . รายงานฉบับที่ วพ.290 คุณสมบัติและพฤติกรรมในการใช้งานของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต แบบ Porous Asphalt และ Stone Mastic Asphalt. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2553.