ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.284 การเลือกยางแอสฟัลต์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานต่างๆของถนนในประเทศไทย

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.284 การเลือกยางแอสฟัลต์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานต่างๆของถนนในประเทศไทย
นักวิจัย : ธันวิน สวัสดิศานต์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธันวิน สวัสดิศานต์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . (2555). รายงานฉบับที่ วพ.284 การเลือกยางแอสฟัลต์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานต่างๆของถนนในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . 2555. "รายงานฉบับที่ วพ.284 การเลือกยางแอสฟัลต์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานต่างๆของถนนในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . "รายงานฉบับที่ วพ.284 การเลือกยางแอสฟัลต์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานต่างๆของถนนในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2555. Print.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . รายงานฉบับที่ วพ.284 การเลือกยางแอสฟัลต์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานต่างๆของถนนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2555.