ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง
นักวิจัย : จุฑา สุนิตย์สกุล , ยงยุทธ แต้ศิริ , สมโพธิ อยู่ไว , เกษม เพชรเกตุ , อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช , พรเกษม จงประดิษฐ์ , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , วรัช ก้องกิจกุล , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิวัฒน์ ตรีเล็ก , มนตรี เดชาสกุลสม
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฑา สุนิตย์สกุล , ยงยุทธ แต้ศิริ , สมโพธิ อยู่ไว , เกษม เพชรเกตุ , อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช , พรเกษม จงประดิษฐ์ , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , วรัช ก้องกิจกุล , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิวัฒน์ ตรีเล็ก , มนตรี เดชาสกุลสม . (2553). รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
จุฑา สุนิตย์สกุล , ยงยุทธ แต้ศิริ , สมโพธิ อยู่ไว , เกษม เพชรเกตุ , อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช , พรเกษม จงประดิษฐ์ , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , วรัช ก้องกิจกุล , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิวัฒน์ ตรีเล็ก , มนตรี เดชาสกุลสม . 2553. "รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
จุฑา สุนิตย์สกุล , ยงยุทธ แต้ศิริ , สมโพธิ อยู่ไว , เกษม เพชรเกตุ , อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช , พรเกษม จงประดิษฐ์ , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , วรัช ก้องกิจกุล , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิวัฒน์ ตรีเล็ก , มนตรี เดชาสกุลสม . "รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2553. Print.
จุฑา สุนิตย์สกุล , ยงยุทธ แต้ศิริ , สมโพธิ อยู่ไว , เกษม เพชรเกตุ , อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช , พรเกษม จงประดิษฐ์ , อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์ , วรัช ก้องกิจกุล , กฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ , อภิวัฒน์ ตรีเล็ก , มนตรี เดชาสกุลสม . รายงานฉบับที่ วพ.277 หลักการออกแบบและการควบคุมงาน: งานฐานรากคันทาง. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2553.