ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.262 การออกแบบส่วนผสมและการควบคุมการก่อสร้างคันดินมวลเบาบนทางหลวงหมายเลข 35

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.262 การออกแบบส่วนผสมและการควบคุมการก่อสร้างคันดินมวลเบาบนทางหลวงหมายเลข 35
นักวิจัย : มนตรี เดชาสกุลสม , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนตรี เดชาสกุลสม , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ . (2551). รายงานฉบับที่ วพ.262 การออกแบบส่วนผสมและการควบคุมการก่อสร้างคันดินมวลเบาบนทางหลวงหมายเลข 35.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
มนตรี เดชาสกุลสม , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ . 2551. "รายงานฉบับที่ วพ.262 การออกแบบส่วนผสมและการควบคุมการก่อสร้างคันดินมวลเบาบนทางหลวงหมายเลข 35".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
มนตรี เดชาสกุลสม , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ . "รายงานฉบับที่ วพ.262 การออกแบบส่วนผสมและการควบคุมการก่อสร้างคันดินมวลเบาบนทางหลวงหมายเลข 35."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2551. Print.
มนตรี เดชาสกุลสม , จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ , นวพล พรหมจารีย์ . รายงานฉบับที่ วพ.262 การออกแบบส่วนผสมและการควบคุมการก่อสร้างคันดินมวลเบาบนทางหลวงหมายเลข 35. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2551.