ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.261 โครงการสำรวจสภาพความเสียหายและหาสาเหตุของความเสียหายหลักของถนนลาดยางในประเทศไทย

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.261 โครงการสำรวจสภาพความเสียหายและหาสาเหตุของความเสียหายหลักของถนนลาดยางในประเทศไทย
นักวิจัย : ธันวิน สวัสดิศานต์ , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , นวพล พรหมจารีย์ , จตุพร ทิพย์ทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธันวิน สวัสดิศานต์ , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , นวพล พรหมจารีย์ , จตุพร ทิพย์ทอง . (2551). รายงานฉบับที่ วพ.261 โครงการสำรวจสภาพความเสียหายและหาสาเหตุของความเสียหายหลักของถนนลาดยางในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , นวพล พรหมจารีย์ , จตุพร ทิพย์ทอง . 2551. "รายงานฉบับที่ วพ.261 โครงการสำรวจสภาพความเสียหายและหาสาเหตุของความเสียหายหลักของถนนลาดยางในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , นวพล พรหมจารีย์ , จตุพร ทิพย์ทอง . "รายงานฉบับที่ วพ.261 โครงการสำรวจสภาพความเสียหายและหาสาเหตุของความเสียหายหลักของถนนลาดยางในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2551. Print.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , นวพล พรหมจารีย์ , จตุพร ทิพย์ทอง . รายงานฉบับที่ วพ.261 โครงการสำรวจสภาพความเสียหายและหาสาเหตุของความเสียหายหลักของถนนลาดยางในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2551.