ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.260 การทดสอบหาค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุโครงสร้างทางชนิดวัสดุมวลรวมที่ไม่เกาะตัว

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.260 การทดสอบหาค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุโครงสร้างทางชนิดวัสดุมวลรวมที่ไม่เกาะตัว
นักวิจัย : ธันวิน สวัสดิศานต์ , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธันวิน สวัสดิศานต์ , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . (2551). รายงานฉบับที่ วพ.260 การทดสอบหาค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุโครงสร้างทางชนิดวัสดุมวลรวมที่ไม่เกาะตัว.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . 2551. "รายงานฉบับที่ วพ.260 การทดสอบหาค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุโครงสร้างทางชนิดวัสดุมวลรวมที่ไม่เกาะตัว".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . "รายงานฉบับที่ วพ.260 การทดสอบหาค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุโครงสร้างทางชนิดวัสดุมวลรวมที่ไม่เกาะตัว."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2551. Print.
ธันวิน สวัสดิศานต์ , เศกชัย อนุเวชศิริเกียรติ , อภิสิทธิ์ กล่ำเหม็ง . รายงานฉบับที่ วพ.260 การทดสอบหาค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุโครงสร้างทางชนิดวัสดุมวลรวมที่ไม่เกาะตัว. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2551.