ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วพ.174 การวิเคราะห์เข็มแถวต้านคันดินเลื่อนไหลบนดินอ่อน

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วพ.174 การวิเคราะห์เข็มแถวต้านคันดินเลื่อนไหลบนดินอ่อน
นักวิจัย : ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ , ยงยุทธ แต้ศิริ , เกษม เพชรเกตุ , พินิต ตั้งบุญเติม , นิพนธ์ วงศ์จินดา
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://saraban.doh.go.th/DipWeb/htmlpub/index.jsp
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ , ยงยุทธ แต้ศิริ , เกษม เพชรเกตุ , พินิต ตั้งบุญเติม , นิพนธ์ วงศ์จินดา . (2542). รายงานฉบับที่ วพ.174 การวิเคราะห์เข็มแถวต้านคันดินเลื่อนไหลบนดินอ่อน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ , ยงยุทธ แต้ศิริ , เกษม เพชรเกตุ , พินิต ตั้งบุญเติม , นิพนธ์ วงศ์จินดา . 2542. "รายงานฉบับที่ วพ.174 การวิเคราะห์เข็มแถวต้านคันดินเลื่อนไหลบนดินอ่อน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ , ยงยุทธ แต้ศิริ , เกษม เพชรเกตุ , พินิต ตั้งบุญเติม , นิพนธ์ วงศ์จินดา . "รายงานฉบับที่ วพ.174 การวิเคราะห์เข็มแถวต้านคันดินเลื่อนไหลบนดินอ่อน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2542. Print.
ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ , ยงยุทธ แต้ศิริ , เกษม เพชรเกตุ , พินิต ตั้งบุญเติม , นิพนธ์ วงศ์จินดา . รายงานฉบับที่ วพ.174 การวิเคราะห์เข็มแถวต้านคันดินเลื่อนไหลบนดินอ่อน. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2542.