ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วว.94 ความเค้น-ความเครียด และกำลังของดินแกรนิตบดอัด

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วว.94 ความเค้น-ความเครียด และกำลังของดินแกรนิตบดอัด
นักวิจัย : ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ , เกษม เพชรเกตุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ , เกษม เพชรเกตุ . (2528). รายงานฉบับที่ วว.94 ความเค้น-ความเครียด และกำลังของดินแกรนิตบดอัด.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ , เกษม เพชรเกตุ . 2528. "รายงานฉบับที่ วว.94 ความเค้น-ความเครียด และกำลังของดินแกรนิตบดอัด".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ , เกษม เพชรเกตุ . "รายงานฉบับที่ วว.94 ความเค้น-ความเครียด และกำลังของดินแกรนิตบดอัด."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2528. Print.
ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์ , เกษม เพชรเกตุ . รายงานฉบับที่ วว.94 ความเค้น-ความเครียด และกำลังของดินแกรนิตบดอัด. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2528.