ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับที่ วว.76 คุณสมบัติของกำลังและการทรุดตัวของดินใต้ผิวที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

หน่วยงาน กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับที่ วว.76 คุณสมบัติของกำลังและการทรุดตัวของดินใต้ผิวที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
นักวิจัย : ธีระชาติ รื่นไกรฤกณ์ , เกษม เพชรเกตุ , พินิจ ตั้งบุญเดิม , วิชัย สังวรปทานสกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระชาติ รื่นไกรฤกณ์ , เกษม เพชรเกตุ , พินิจ ตั้งบุญเดิม , วิชัย สังวรปทานสกุล . (2525). รายงานฉบับที่ วว.76 คุณสมบัติของกำลังและการทรุดตัวของดินใต้ผิวที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธีระชาติ รื่นไกรฤกณ์ , เกษม เพชรเกตุ , พินิจ ตั้งบุญเดิม , วิชัย สังวรปทานสกุล . 2525. "รายงานฉบับที่ วว.76 คุณสมบัติของกำลังและการทรุดตัวของดินใต้ผิวที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.
ธีระชาติ รื่นไกรฤกณ์ , เกษม เพชรเกตุ , พินิจ ตั้งบุญเดิม , วิชัย สังวรปทานสกุล . "รายงานฉบับที่ วว.76 คุณสมบัติของกำลังและการทรุดตัวของดินใต้ผิวที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง, 2525. Print.
ธีระชาติ รื่นไกรฤกณ์ , เกษม เพชรเกตุ , พินิจ ตั้งบุญเดิม , วิชัย สังวรปทานสกุล . รายงานฉบับที่ วว.76 คุณสมบัติของกำลังและการทรุดตัวของดินใต้ผิวที่บริเวณท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง. กรุงเทพมหานคร : กรมทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง; 2525.