ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : มนิต พลหลา
คำค้น : การจัดทำแผนชุมชน , ปัญหาที่ทำกิน , ป่าพรุควนเคร็ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จิตติมา ดำรงวัฒนะ , ภูมิชัย สุวรรณดี
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/294874
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนิต พลหลา . (2558). การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
มนิต พลหลา . 2558. "การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
มนิต พลหลา . "การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2558. Print.
มนิต พลหลา . การพัฒนารูปแบบบทบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช; 2558.