ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบูรณาการศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์-เศรษฐศาสตร์-การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรมและผลกระทบด้านวิถีสังคมชุมชนของปัจจัยขยะองค์กรท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเชื่อมโยง:โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดราชบุรี (ตำบลรางบัว อำเภอจอม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบูรณาการศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์-เศรษฐศาสตร์-การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรมและผลกระทบด้านวิถีสังคมชุมชนของปัจจัยขยะองค์กรท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเชื่อมโยง:โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดราชบุรี (ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี)
นักวิจัย : ประยูร ยงค์อำนวย
คำค้น : โครงข่ายโลจิสติกส์ขยะ, การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ผลิตภัณฑ์จากเถ้าขยะ, ผลกระทบด้านวิถีสังคมชุมชน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : rms.mcru.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประยูร ยงค์อำนวย . (2561). การบูรณาการศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์-เศรษฐศาสตร์-การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรมและผลกระทบด้านวิถีสังคมชุมชนของปัจจัยขยะองค์กรท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเชื่อมโยง:โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดราชบุรี (ตำบลรางบัว อำเภอจอม.
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประยูร ยงค์อำนวย . 2561. "การบูรณาการศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์-เศรษฐศาสตร์-การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรมและผลกระทบด้านวิถีสังคมชุมชนของปัจจัยขยะองค์กรท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเชื่อมโยง:โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดราชบุรี (ตำบลรางบัว อำเภอจอม".
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ประยูร ยงค์อำนวย . "การบูรณาการศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์-เศรษฐศาสตร์-การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรมและผลกระทบด้านวิถีสังคมชุมชนของปัจจัยขยะองค์กรท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเชื่อมโยง:โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดราชบุรี (ตำบลรางบัว อำเภอจอม."
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
ประยูร ยงค์อำนวย . การบูรณาการศึกษาโครงข่ายโลจิสติกส์-เศรษฐศาสตร์-การปล่อยก๊าซเรือนกระจก-การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิศวกรรมและผลกระทบด้านวิถีสังคมชุมชนของปัจจัยขยะองค์กรท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเชื่อมโยง:โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดราชบุรี (ตำบลรางบัว อำเภอจอม. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2561.