ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิเคราะห์เพื่อลดการใช้พลังงานความร้อนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิด จากการเผาขาหมู

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิเคราะห์เพื่อลดการใช้พลังงานความร้อนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิด จากการเผาขาหมู
นักวิจัย : สมิต อินทร์ศิริพงษ์
คำค้น : ขาหมู, พลังงานความร้อน, มลพิษ, สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : rms.mcru.ac.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมิต อินทร์ศิริพงษ์ . (2552). การศึกษาวิเคราะห์เพื่อลดการใช้พลังงานความร้อนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิด จากการเผาขาหมู.
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สมิต อินทร์ศิริพงษ์ . 2552. "การศึกษาวิเคราะห์เพื่อลดการใช้พลังงานความร้อนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิด จากการเผาขาหมู".
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สมิต อินทร์ศิริพงษ์ . "การศึกษาวิเคราะห์เพื่อลดการใช้พลังงานความร้อนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิด จากการเผาขาหมู."
    ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
สมิต อินทร์ศิริพงษ์ . การศึกษาวิเคราะห์เพื่อลดการใช้พลังงานความร้อนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิด จากการเผาขาหมู. ราชบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.