ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพประเภทแกงโดยใช้นมถั่วเหลืองทดแทนการใช้กะทิ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพประเภทแกงโดยใช้นมถั่วเหลืองทดแทนการใช้กะทิ
นักวิจัย : ลลิตา ปานแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพประเภทแกงโดยใช้นมถั่วเหลืองทดแทนการใช้กะทิ และศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งอาหารไทยประเภทแกงที่ผู้วิจัยศึกษา คือ แกงเขียวหวานไก่ แกงเผ็ดเป็ดย่าง และพะแนงไก่ วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม โดยผู้ทดสอบชิม 50 คน พบว่า ตำรับอาหารไทยประเภทแกงที่ใช้นมถั่วเหลืองทดแทนกะทิในอัตราส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นตำรับที่มีคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีคะแนนอยู่ในระดับชอบปานกลาง ได้แก่ 6.86 ? 1.09, 7.00 ? 1.21, 7.04 ? 1.26 ในแกงเขียวหวานไก่ แกงเผ็ดเป็ดย่าง และพะแนงไก่ ตามลำดับ จากนั้นนำอาหารไทยประเภทแกงกะทิที่ผ่านการพัฒนาตำรับมาศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและเปรียบเทียบกับตำรับมาตรฐาน พบว่า มีปริมาณพลังงาน และไขมันลดลง ดังนี้ แกงเขียวหวานไก่ลดลง 19.17 %, 29.45 % ตามลำดับ แกงเผ็ดเป็ดย่างลดลง 18.26 %, 27.57 % ตามลำดับ พะแนงไก่ลดลง 16.59 %, 23.20 % ตามลำดับ มีปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต แคลเซียมเพิ่มขึ้น ดังนี้ แกงเขียวหวานไก่ 6.49 %, 71.49 % และ 9.58 % ตามลำดับ แกงเผ็ดเป็ดย่างเพิ่มขึ้น 4.72 %, 8.02 % และ 9.06 % ตามลำดับ พะแนงไก่เพิ่มขึ้น 4.07 %, 7.57 % และ 19.54 % ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ลลิตา ปานแก้ว . (2559). การพัฒนาตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพประเภทแกงโดยใช้นมถั่วเหลืองทดแทนการใช้กะทิ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ลลิตา ปานแก้ว . 2559. "การพัฒนาตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพประเภทแกงโดยใช้นมถั่วเหลืองทดแทนการใช้กะทิ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ลลิตา ปานแก้ว . "การพัฒนาตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพประเภทแกงโดยใช้นมถั่วเหลืองทดแทนการใช้กะทิ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
ลลิตา ปานแก้ว . การพัฒนาตำรับอาหารไทยเพื่อสุขภาพประเภทแกงโดยใช้นมถั่วเหลืองทดแทนการใช้กะทิ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.