ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดวิจัยอิเล็กโทรสปินนิ่งเพื่อสร้างเส้นใยในระดับนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ทางด้านวัสดุในอนาคต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดวิจัยอิเล็กโทรสปินนิ่งเพื่อสร้างเส้นใยในระดับนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ทางด้านวัสดุในอนาคต
นักวิจัย : ภัทริณี คลุมดวง , ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาระบบโมบายอิเล็กโทรสปินนิ่งที่ราคาถูกสำหรับการสังเคราะห์เส้นใยระดับนาโน ระบบอิเล็กโทรสปินนิ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมีการวางตัวของเข็มฉีดในแนวนอน และมีมอเตอร์ที่ช่วยในการทำงานของระบบควบคุมการฉีดสารละลายโดยปราศจากระบบปั้มฉีดสารละลายจากภายนอก เพื่อหาเงื่อนไขเริ่มต้นที่เหมาะสมของการสังเคราะห์เส้นใยนาโน ระยะห่างระหว่างเข็มกับเป้าถูกศึกษา ใช้สารละลาย PVA ที่ความเข้มข้น 8 wt%, แรงดันไฟฟ้า 13 kV ที่ระยะทางต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ 8-18 cm ภาพถ่ายจาก SEM แสดงให้เห็นเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยที่สุดของเส้นใยเท่ากับ 119 นาโนเมตร ที่ระยะห่างเท่ากับ 10 เซนติเมตร และค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วง 119-240 นาโนเมตร ความศึกษาเข้มข้นของสารละลาย PVA, PEO และ PCL แต่ละความเข้มคนที่ความต่างศักย์ต่าง ๆ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใยของ PVA ที่ความเข้มข้น 8 wt% และ 12 wt% มีค่าอยู่ในช่วง 127-197 นาโนเมตร และ 222-402 นาโนเมตร ตามลำดับ เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นใยของ PCL ที่ความเข้มข้น 20 wt% มีค่าอยู่ในช่วง 32-60 นาโนเมตร สำหรับสารละลาย PEO at 2 wt% และ 4 wt% ไม่สามารถฟอร์มตัวในรูปเส้นใยได้

บรรณานุกรม :
ภัทริณี คลุมดวง , ปิยะพงษ์ ปานแก้ว . (2559). การพัฒนาชุดวิจัยอิเล็กโทรสปินนิ่งเพื่อสร้างเส้นใยในระดับนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ทางด้านวัสดุในอนาคต.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ภัทริณี คลุมดวง , ปิยะพงษ์ ปานแก้ว . 2559. "การพัฒนาชุดวิจัยอิเล็กโทรสปินนิ่งเพื่อสร้างเส้นใยในระดับนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ทางด้านวัสดุในอนาคต".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
ภัทริณี คลุมดวง , ปิยะพงษ์ ปานแก้ว . "การพัฒนาชุดวิจัยอิเล็กโทรสปินนิ่งเพื่อสร้างเส้นใยในระดับนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ทางด้านวัสดุในอนาคต."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
ภัทริณี คลุมดวง , ปิยะพงษ์ ปานแก้ว . การพัฒนาชุดวิจัยอิเล็กโทรสปินนิ่งเพื่อสร้างเส้นใยในระดับนาโนเมตรสำหรับการประยุกต์ทางด้านวัสดุในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.