ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการบริหารจัดการงานวิเคราะห์ดินด้านวิทยาศาสตร์และคุณภาพน้ำ

หน่วยงาน กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการบริหารจัดการงานวิเคราะห์ดินด้านวิทยาศาสตร์และคุณภาพน้ำ
นักวิจัย : ชวลี เฌอกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://research.arda.or.th/keyin/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20(%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%9E.35.2559).pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชวลี เฌอกิจ . (2559). โครงการบริหารจัดการงานวิเคราะห์ดินด้านวิทยาศาสตร์และคุณภาพน้ำ.
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
ชวลี เฌอกิจ . 2559. "โครงการบริหารจัดการงานวิเคราะห์ดินด้านวิทยาศาสตร์และคุณภาพน้ำ".
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
ชวลี เฌอกิจ . "โครงการบริหารจัดการงานวิเคราะห์ดินด้านวิทยาศาสตร์และคุณภาพน้ำ."
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา , 2559. Print.
ชวลี เฌอกิจ . โครงการบริหารจัดการงานวิเคราะห์ดินด้านวิทยาศาสตร์และคุณภาพน้ำ. นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา ; 2559.