ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลผลิตของมันสำปะหลัง บนพื้นที่นาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลผลิตของมันสำปะหลัง บนพื้นที่นาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ธวัชชัย ศรีภักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://research.arda.or.th/keyin/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%20%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัชชัย ศรีภักดี . (2558). การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลผลิตของมันสำปะหลัง บนพื้นที่นาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
ธวัชชัย ศรีภักดี . 2558. "การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลผลิตของมันสำปะหลัง บนพื้นที่นาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
ธวัชชัย ศรีภักดี . "การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลผลิตของมันสำปะหลัง บนพื้นที่นาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
ธวัชชัย ศรีภักดี . การศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำ และผลผลิตของมันสำปะหลัง บนพื้นที่นาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา ; 2558.