ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุวิศวกรรมในงานชลประทาน

หน่วยงาน กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุวิศวกรรมในงานชลประทาน
นักวิจัย : สมบูรณ์ เจิมไทย , ธนิศร ชิงดวง , ปิยะ ศิริปัน
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://research.arda.or.th/keyin/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20(%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%9E.44.2558).pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมบูรณ์ เจิมไทย , ธนิศร ชิงดวง , ปิยะ ศิริปัน . (2558). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุวิศวกรรมในงานชลประทาน.
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
สมบูรณ์ เจิมไทย , ธนิศร ชิงดวง , ปิยะ ศิริปัน . 2558. "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุวิศวกรรมในงานชลประทาน".
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
สมบูรณ์ เจิมไทย , ธนิศร ชิงดวง , ปิยะ ศิริปัน . "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุวิศวกรรมในงานชลประทาน."
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
สมบูรณ์ เจิมไทย , ธนิศร ชิงดวง , ปิยะ ศิริปัน . โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพวัสดุวิศวกรรมในงานชลประทาน. นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา ; 2558.