ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : สิริพร จิตรักษ์ธรรม
คำค้น : การเปิดรับ , หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : https://ird.skru.ac.th/RMS/show_research.php?id=474
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สิริพร จิตรักษ์ธรรม . (2545). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สิริพร จิตรักษ์ธรรม . 2545. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
สิริพร จิตรักษ์ธรรม . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2545. Print.
สิริพร จิตรักษ์ธรรม . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2545.